Moto Sekolah

Posted by Admin On 4:28 AM

MOTO SEKOLAH

"BERAKHLAK, BERTAKWA, BERKETRAMPILAN”
Membawa maksud: Sikap yang terpuji,berkewibawaan dan beriman,Mendidik murid-murid dengan ilmu akademik, pembentukan ilmu sahsiah diri, membentuk minda yang kreatif dan kekuatan rohani untuk mengamalkan ilmu demi mencapai kejayaan cemerlang di masa hadapan.

Website counter