Piagam Pelanggan

Posted by Admin On 4:26 AM

PIAGAM PELANGGAN


Bahawa kami warga SK (F) Sebertak dengan ini berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada:

MURID
1. Memastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut yang diperuntukkan.
2. Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama.
3. Pertukaran keluar masuk akan diuruskan dalam tempoh 2 hari.
4. Bantuan akan diberikan kepada yang layak.

GURU DAN STAF
1. Bekerja dalam suasana kondusif
2. Memastikan pengesahan jawatan dan emolumen dalam tempoh 3 bulan
3. Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri .sa menerima pandangan,
4. Mengajar mengikut opsyen.
5. Maklumat pekeliling perkhidmatan dihebahkan mengikut kehendak Stake holder
6. Membina kerjasama erat di kalangan warga sekolah

IBUBAPA/PENJAGA
1. Akan dilayan sama adil tanpa mengira status
2. Setiap aduan akan disiasat dan diselesaikan segera
3. Memberi pertimbangan yang adil demi pemantapan akademik STAKE HOLDER
4. mematuhi arahan KPM,JPN,PPD
5. Mengambil tindakan terhadap semua surat menyurat dan arahan diterima Mengikut kehendak stake holder.

Website counter